چت رومclose
رمان غم و عشق
رمان غم و عشق

نام کاربری : پسورد : یا عضویت | رمز عبور را فراموش کردمارسال پاسخ
تعداد بازدید 21378
نویسنده پیام
hapoo_6 آفلاین

كاربر نيمه حرفه ای
ارسال‌ها : 997
عضویت: 19 /5 /1391
محل زندگی: کاشون
سن: 17
شناسه یاهو: Hapoo_6@yahoo.com
تشکرها : 16
تشکر شده : 217
رمان غم و عشق
"به نام افريدگار عشق"

نام كتاب: غم وعشق

نام نويسنده: ستاره صولتي(نيكا)

تعداد صفحات : نامعلوم ...

نوع داستان : عاشقانه (كلكلي )

داستان از زبان : اول شخص (دختر )

خلاصه اي از داستان :
رادا دختري از ديار درد وغم ، فرزندي نا خواسته... دختري كه در اوج كودكي طعم تنهايي ودرد رو مي چشه وبا پدر بزرگ ونا مادري پدرش زندگي ميكنه ...
رادا فاقد هر نوع احساس ودوست داشتنه دختري سرد وبي تفاوت دختري با حسرت كودكي ... با ازدواج سارا خواهر رادا با پسري به نام بنيامين شايسته ، پاي رادا نا خواسته به خانواده ي شايسته باز ميشه واونجا طعم محبت و دوست داشته شدن رو مي چشه ، با اومدن آويد شايسته پسر از فرنگ برگشته ي خاندان شايسته با همه ي شايعه ها ونقطه هاي مبهم در زندگيش همه ي معادلات رادا براي اينده اش يك باره از هم ميپاشه و ...
رمان غم وعشق مثل رمان پايان خوش (دوعشق ويك هوس) داراي يك پايان خوبه...
"به نام افريدگار عشق"

نام كتاب: غم وعشق

نام نويسنده: ستاره صولتي(نيكا)

تعداد صفحات : نامعلوم ...

نوع داستان : عاشقانه (كلكلي )

داستان از زبان : اول شخص (دختر )

خلاصه اي از داستان :
رادا دختري از ديار درد وغم ، فرزندي نا خواسته... دختري كه در اوج كودكي طعم تنهايي ودرد رو مي چشه وبا پدر بزرگ ونا مادري پدرش زندگي ميكنه ...
رادا فاقد هر نوع احساس ودوست داشتنه دختري سرد وبي تفاوت دختري با حسرت كودكي ... با ازدواج سارا خواهر رادا با پسري به نام بنيامين شايسته ، پاي رادا نا خواسته به خانواده ي شايسته باز ميشه واونجا طعم محبت و دوست داشته شدن رو مي چشه ، با اومدن آويد شايسته پسر از فرنگ برگشته ي خاندان شايسته با همه ي شايعه ها ونقطه هاي مبهم در زندگيش همه ي معادلات رادا براي اينده اش يك باره از هم ميپاشه و ...
رمان غم وعشق مثل رمان پايان خوش (دوعشق ويك هوس) داراي يك پايان خوبه...امضای کاربر :
دوشنبه 23 مرداد 1391 - 15:38
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
تشکر شده: 2 کاربر از hapoo_6 به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: admin & shivashiva &
hapoo_6 آفلاین


كاربر نيمه حرفه ای
ارسال‌ها : 997
عضویت: 19 /5 /1391
محل زندگی: کاشون
سن: 17
شناسه یاهو: Hapoo_6@yahoo.com
تشکرها : 16
تشکر شده : 217
رمان غم و عشق نوشته ی کاربر نودهشتیا
لحظه ي ديدار نزديك است
باز من ديوانه ام، مستم
باز مي لرزد، دلم، دستم
باز گويي در جهان ديگري هستم
هاي! نخراشي به غفلت گونه ام را، تيغ
هاي، نپريشي صفاي زلفكم را، دست
و آبرويم را نريزي، دل
اي نخورده مست
لحظهي ديدار نزديك است

اخوان ثالث : لحظه ي ديدار

-مامان...مامان ،اون عروسك رو ميخوام.
-كدوم عزيزم...
-اوني كه پيراهن صورتي تنشه كه چشاش سبزه..
-اهان..واي ببين چه عروسك قشنگيه دستت روبده به من بريم تو مغازه.
مادر دست دخترش روگرفت وبا شوخي وخنده به داخل مغازه رفتن ناخوداگاه اهي كشيدم وسرم روپايين انداختم،هيچوقت يه عروسك فانتزي نداشتم توي عالم بچگي دار وندارم گلي بود كه مادرجون برام بافته بود،خيلي دوستش داشتم بيشتر از همه ي كسايي كه داشتم. توي اين هفده سال زندگي فقط اون شاهد اشكام ودردودلام بود اون محرم رازم وتكيه گاهم بود...
باكشيده شدن مانتوم به عقب برگشتم دختري با دست كثيف وموهايي ژوليده ولباس هاي پاره جلوم ايستاده بود وقران كوچكي دردست داشت وميگفت:
-خانم توروخدا،يه قران بخر خواهش ميكنم...
لبخندي زدم ودست توي كوله ام كردم و وكيف پولم روهمراه يه شكلات در اوردم قران رواز دستش گرفتم وبوسيدم بعدهم يه پنج تومني همره با شكلات بهش دادم ،با خوشحالي به شكلات نگاه كرد وخواست بقيه پول روبهم بده كه سرش روبوسيدم وگفتم:
-عزيزم بقيه اش مال خودت..
-اما...
چشمكي بهش زدم وبدون هيچ حرفي ازش دور شدم قران كوچك رودوباره بوسيدم وروي قلبم فشار دادم وبالبخند زير لب گفتم:
-خداجون هميشه همين طور بودي هروقت خواستم ناشكري كنم يه جوري خودت روبهم نشون دادي ويادم انداختي كه اگه هيچي نداشته باشم ازخيلي ها بيشتردارم واگه كسي رو نداشته باشم تورودارم،تويي كه از همه بزرگ تري وهمه چيز دسته توه خداجونم به خاطرتمام چيزايي كه دارم شكرت ،هيچ وقت نگاهت روازم نگير...
قران رومحكم تربه سينه فشردم ...به خانه كه رسيدم كليد رو دراوردم ودر روباز كردم وداخل شدم،درختاي سربه فلك كشيده با نوازش نسيم اين سووانسو ميشدن ،اين باغ روخيلي دوست داشتم چون از همه جاش خاطره داشتم ،خاطرهاي ناب ودست نخورده كه فقط براي من ومادرجون بود....اي كاش نميرفتي ،اي كاش تنهام نميزاشتي ،دلم برات خيلي تنگ شده ...سرم روروبه اسمون كردم وگفتم:دوستت دارم فرشته ي من...
-رادا ...رادا....
منيرجون بود كه صدام ميكرد به سرعت قدم هام افزودم وازهمون فاصله گفتم:
-بله منيرجون،سلام.
منيرجون درحالي كه يه دستش به كمرش بود روبه من كردوگفت:
-امروز ديركردي...
درحالي كه وارد سالن ميشدم گفتم:
-حواسم پرت شد يواش تر از هرروز راه ميرفتم ببخشيد.
لبخندي زدوگفت:
-چيزي خوردي...
-بله ممنون
به سمت اتاق ميرفتم كه منيرجون گفت:
-بامامانت صحبت كردي؟؟
برگشتم به سمتش وگفتم:
-نه از هفته ي پيش كه زنگش زدم ديگه زنگ نزدم بهش...
درحالي كه به سمت اشپزخونه ميرفت گفت:
-ا...خوب پس.
به اتاقم رفتم ودرومثل هميشه پشت سرم قفل كردم همين طوركه لباسم رودرمياوردم به فكرفرورفتم به مامان وبابا فكر ميكردم به اين كه اسم پدرومادري روفقط براي حرف مردم به دوش ميكشن ،ازوقتي خودم روشناختم پدرومادري نديدم همش توي اين خونه بودم وبا مادرجون كه مامان پدربزرگم بود وپدربزرگم وزن دومش كه منيرجون بود زندگي ميكردم ،مامان وبابا همه ي وقتشون روبراي دوقلوهاشون ،سارا وآراد ميزاشتن كه هفت سال ازمن بزرگ تربودن وهيچ وقت منو نديدن هميشه حرف حرف اونا بود مثل اينكه بچه ي ديگه اي نداشتن ،شايد عمه راضيه راست ميگفت بچه ي ناخواسته بودن همين مشكلات رو داشت ...نفس عميقي كشيدم وبه خودم اومدم كه ديديم دوباره گلي روسفت به خودم چسبوندم....يادش بخير قشنگ يادمه پنج سالم بودكه دختر عمه ام يه عروسك خيلي قشنگ تازه خريده بود وعروسكش روبهم نميداد ببينم حتي اجازه نميداد به عروسك قديمي هاش دست بزنم ،اون روز دلم خيلي سوخت باحسرت به عروسكا شون نگاه ميكردم اخرسرهم نتونستم تحمل كنم وبه حياط رفتم وگوشه اي از اون نشستم وگريه كردم كه چرا من نبايد حتي اون عروسك بي پايه دختر عمه ام رو داشته باشم؟بيچاره مادرجون بااون پاش اومد دونبالم وقتي ديد گريه ميكنم بغلم كرد وسرم روبه سينه اش فشرد وگفت:
-گريه نكن دختر كوچولويه من ،يه عروسك كه ارزش چشاي خوشگل تورو نداره خودم برات يه بهترش رو درست ميكنم يكي كه فقط خودت داشته باشي ،خوده خودت...
بعد ازاون مادرجون گلي روبرام بافت حتي خودشم برام روش اسم گذاشت چقدر سارا وبقيه ي بچه هاي فاميل به عروسكم خنديدن ولي من بهشون اهميت نميدادم چون گلي روخيلي دوست داشتم ،چون مسخره ام نميكرد وقتي ميخواستم باهاش بازي كنم نميگفت ديگه جا نداريم تو بيايي يا بهم بگه نخودي هستي واصلا به حسابم نياره...
پنجره را باز كردم وسراغ گيتارم كه گوشه ي اتاقم بود رفتم برش داشتم وروي تخت نشستم بادست نوازشش كردم يادش بخير براي خريدنش ازخير خيلي ازچيزا گذشته بودم وكلي پول جمع كرده بودم تابتونم بخرمش نفسم رومثل فوت خارج كردم وشروع به زدن اهنگ( اگه يه روز ) فرامرزاصلاني كردم ،اهنگ مورد علاقه امه با گوش دادن بهش از همه ي دنيا فارق ميشم با صداي در اتاقم از حس خارج شدم وگيتارم روروي تخت گذاشتم وبه سمت در رفتم درو كه باز كردم منير جون با لبخند گفت:
-عزيزم اماده شو امشب خونه ي مامانت اينا دعوتيم
لبخندي به روي منيرجون زدم وگفتم:
-چشم هرچي شما بگيد...
عادت داشتم به اين كلمه خونه ي مامانت اينا دعوتيم ،هيچ كدوم از دوستام رو نديدم كه با دعوت به خونه ي خودشون رفته باشن با سرعت لباسم روپوشيدم واز اتاق خارج شدم پدربزرگم جلوي تلوزيون نشسته بود وپاهاش رو روي پاي ديگه اش انداخته بود وپيپ ميكشيد خيلي جون بود با باباي من فقط نوزده سال تفاوت سني داشت جلو رفتم وگفتم:
-سلام پدربزرگ..
بالحن جدي وخشك گفت:
-سلام دخترجان،اماده اي ...
-بله...

امضای کاربر :
دوشنبه 23 مرداد 1391 - 15:45
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
تشکر شده: 1 کاربر از hapoo_6 به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: shivashiva /
hapoo_6 آفلاین


كاربر نيمه حرفه ای
ارسال‌ها : 997
عضویت: 19 /5 /1391
محل زندگی: کاشون
سن: 17
شناسه یاهو: Hapoo_6@yahoo.com
تشکرها : 16
تشکر شده : 217
رمان غم و عشق نوشته ی کاربر نودهشتیا
پدربزرگ از جابلند شد تا منير جونو صداكنه... از لحن خشك پدربزرگ هيچوقت ناراحت نميشدم چون ميدونستم اندازه ي نك انگشت هم شده دوستم داره وگرنه بعداز مرگ مادرجون منو ديگه نگه نميداشت واينكه حتي حاضر نبود بيشتر از پنج ساعت بقيه بچه هاي فاميل رو تحمل كنه ولي من شانزده سال بود كه اونجا بودم به جز يازده ماهي كه مامانم بهم شيرميداد ومجبوري منو پيش خودشون نگه داشته بودن...
همه باهم سوار ماشين شديم وراه افتاديم...وقتي وارد خونه شديم همه به احترام پدربزرگ بلند شدن وسلام دادن اول پدر بزرگ وارد شد بعد منيرجون اخرسرهم من وقتي به بابا رسيدم سري تكان داد يعني سلام وبعد هم نشست عادت داشتم به بي محبتيش به سارا كه سلام دادم با اخم مصنوعي گفت:
-به به دوشيزه چه عجب ما شمارو زيارت كرديم
لبخند خسته اي زدم وفقط سرم روتكون دادم از تيكه هاي سارا واقعا خسته بودم خيلي ضايع بود كه از بودنم اصلا راضي نيست آراد روي مبل لم داده بود به اونم سلام دادم،اين ديگه بدترازبقيه بود حتي نگاهمم نميكرد همون طور كه سرش پايين بود فقط كله تكون داد ،برام مثل غريبه ها بود حتي احساس نمي كردم بهش محرمم يادمه هفت سالم بود همه خونه ي پدر بزرگ براي سال تحويل جمع بوديم سال كه تحويل شدهمه بلند شدن وهمديگه روبوسيدن منم ذوق كردم وهمه رو بوسيدم وهمه هم به اجبار منو ميبوسيدن اينو از بوساي روي هواشون ميفهميدم به آراد كه رسيدم بوسش كردم سريع پرتم كرد اون ور وبا لحن بدي گفت:اه اه حالم بهم خورد نميشه تو ابراز احساسات نكني ...
وبعدهم گونه اش روبادست پاك كرد قلبم لرزيد با اون بچگيم فهميدم يه چيزي توم شكست بعدها فهميدم غرورم بود همه ي بچه هاي فاميل ريز ريز بهم ميخنديدن نزديك بود اشكم دربياد كه مادر جون سريع اومد وبغلم كرد وروبه آراد وبقيه كرد وبا ناراحتي گفت:
-دلسوزندن هنر نيست وكار راحتيه دل شكستن هم كار راحتتر،كار سخت خوب بودن وقلب بزرگ داشتنه كه هيچ كدومتون نداريد ولي رادا داره.
توي اون سن نفهميدم خانم جون چي گفت ولي الان كاملا منظورش رودرك ميكنم بعد از اون ماجرا من حتي ديگه با آراد دست هم نميدم وبه جز يه سلام وخداحافظ باهاش حرف ديگه اي نميزنم درست مثل غريبه ها حتي همين ها رو هم از سر اراد زياد مي بينم ...مامان روديدم كه جلوي اشپزخونه ايستاده وداره با منيرجون روبوسي ميكنه جلو رفتم وگفتم:
-سلام مامان...
مامان لبخند زد وگفت:
-سلام راداخانم از اين طرفا...
لبخندي زدم وگفتم:
-هميشه يادتونم.
-سلامت باشي دخترم...
بازم گاهي اوقات مامان باهام مهربون ميشد كه جاي شكرداشت به قول سونيا مادرا هرچيم بچه شونو نخوان بازم مادرن وحس مادري دارن چون نه ماه مارو با خودشون همه جا كشيدن ودردزايمان روتحمل كردن ومامان ماهم اگه خدا قبول كنه يازده ماه به من شير داده...
روي مبل روبه روي آراد نشستم ولي حتي بهش نيم نگاهيم ننداختم مامان وبابا داشتن درمورد خاستگار پولدار وخوبه سارا حرف ميزدن كه قراره از تهران بيان اينجا وبابا عمورو فرستاده تحقيق عمو هم گفته همه از خانواده شون تعريف ميكنندوخانواده ي خوب واصيلي هستن به سارا نگاه كردم كه با خجالت سرش روپايين انداخته بودكه اصلا بهش نمي اومد با صداي پدر بزرگ دوباره حواسم به اونا جمع شد كه داشت ميگفت:
-خير باشه حالا كي ميان؟؟؟
بابا لبخندي زد وگفت:
-اخرهمين هفته...
صداي منير جون بلند شد كه با تعجب ميپرسيد:
-يعني دوروز ديگه...
بابا-اره قراره پنج شنبه بيان ،راستي شمام بايد تشريف بياريد
وبعد نگاهي به من انداخت از اون نگاه هايي كه يعني بازم اضافه اي ،نفس عميقي كشيدم وبه چشماي پدرم خيره شدم وگفتم:
-نگران اومدن من نباشيد ... مطمئن باشيد من نميام ،من همين جوري بي دعوت خونه ي شما نميام حالا چه برسه كه مهمون هم داشته باشيد.
بابا سرش روپايين انداخت وگفت:منظورم اين نبود...
وسط حرفش پريدم وبا بي تفاوتي وسردي گفتم:
-مهم نيست چه جوري ميخواستيد منظورتون روبهم بفهمونيد مهم اينكه من فهميدم...
وبعد از سر جام بلند شدم وبه طرف اشپزخونه رفتم تا اب بخورم،از زمان مرگ مادر جون ديگه خانواده ام برام اهميت نداشتن چون حتي يه بارم به زبون نيوردن كه من برگردم خونه....
سر ميز شام نشسته بوديم كه سنگيني نگاهي رو روي خودم حس كردم سرم رو كه بلند كردم ديدم آراد داره نگاهم ميكنه با تعجب يه تاي ابروم روبالا انداختم وبا چشماي خالي از احساس بهش زل زدم ودر اخرهم لبخند تمسخر اميزي بهش زدم ودوباره مشغول شدم به خوردن ،ياد حرف سونياافتادم هميشه بهم ميگه تودر رابطه با بقيه خيلي مهربوني ولي وقتي نوبت به خانواده ات ميرسه مثل سنگ سخت ميشي،ومثل يخ سرد ولي نبايد از اين بگذريم كه نگاهت سردي وبي تفاوتي خاصي رو با خودش حمل ميكنه ، راست ميگفت همه راجب نوع نگاهم همين رو مي گفتن ....
ومنم هزار بار بهش گفتم:
-من چه طور ميتونم با خانواده اي كه منو نخواستن خوب باشم ودر كنار بي محبتي اونا محبت كنم؟؟؟ مادرجون هميشه بهم ميگفت تو مثل ايينه ميموني هركس باهات هرجوربرخورد كنه باهاش مثل خودش برخوردميكني ،دست خودم نيست اين خصلت منه ووقتي براي كسي اهميت ندارم ،نسبت بهش بي تفاوت ودرمقابلش مثل سنگ سخت مي شم ...
يه ساعت بعد از شام بود كه پدربزرگ بلند شد وماهم پشتش موقع اي كه مي خواستم از در خارج بشم اراد صدام كرد درحالي كه تعجب كرده بودم ولي بي تفاوت وسرد بهش نگاه كردم كه لبخند مهربوني زد وگفت :خيلي بزرگ شدي...
چند ثانيه همون طور سرد وبي تفاوت بهش نگاه كردم كه، با حالت اون فهميدم از سردي نگاه من يخ كرده وبعد بدون هيچ حرفي پشتم رو بهش كردم وراه افتادم انگار نه انگار كه حرفي شنيدم ،ولي توي دلم بهش با تمسخرخنديدم وگفتم: چقدر من به خنگا ميخورم كه همه سعي ميكنن با اين حرفاي بيخود بهم ترحم كنن ...
به خونه كه رسيديم شب بخيري گفتم وبه اتاقم رفتم وبعد از تعويض لباس خوابيدم...

امضای کاربر :
دوشنبه 23 مرداد 1391 - 15:46
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
تشکر شده: 1 کاربر از hapoo_6 به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: shivashiva /
hapoo_6 آفلاین


كاربر نيمه حرفه ای
ارسال‌ها : 997
عضویت: 19 /5 /1391
محل زندگی: کاشون
سن: 17
شناسه یاهو: Hapoo_6@yahoo.com
تشکرها : 16
تشکر شده : 217
رمان غم و عشق نوشته ی کاربر نودهشتیا
صبح دوباره با صداي زنگ گوشيم از خواب بلند شدم ولباس پوشيدم واز اتاقم خارج شدم پدربزرگ ومنيرجون سرميز صبحانه بودن ،منيرجون با ديدنم لبخند مهربوني زد وگفت:
-سلام عزيزم صبحت بخير..
لبخندي زدم وگفتم:
-سلام صبح شمام بخير
وبعد روبه پدربزرگ كردم وگفتم :
-صبح شمام بخير پدر بزرگ..
باجديت نگاهي بهم كرد كه اماده ي بيرون رفتن بودم وگفت:
-صبح توهم بخير ...باز داري ميري اونجا ؟؟؟
سرم روپايين انداختم وگفتم :بله...
-باشه پس بدو كه امروز خودم ميبرمت...
-نه مزاحم...
نذاشت جملمو تموم كنم وامرانه گفت:
-گفتم پاشو ميبرمت...
چشمي گفتم وبدونه اينكه چيزي بگم دنبالش راه افتادم كه صداي منيرجون متوقفم كرد به سمتش برگشتم كه ديدم لقمه اي به سمتم گرفته وميگه:
-بيا اينو بخور تا عصراونجا از گشنگي تلف ميشي...
گونه اش روبوسيدم ولقمه رو ازش گرفتم وكنار پدر بزرگ توي ماشين نشستم ،به لقمه ي در دستم نگاه كردم ولبخند تلخي زدم، بعد از مادرجون تنها كسي كه بهم اهميت ميداد وپشتم بود منيرجون بود ،خودش مشكل داشت ونميتونست بچه دار بشه براي همينم از شوهر اولش جداشده بود وزن پدربزرگم شده بود ومنو مثل دختر خودش ميديد....پدربزرگ جلوي ساختمان مورد نظر ايستاد وبا دلخوري بهم نگاه كرد لبخندي به رويش زدم وتشكر كردم واز ماشين پياده شدم به سردر ساختمان نگاه كردم نوشته بود بهزيستي،لبخند عميقي روي لبم نشست اينجارو خيلي دوست داشتم يه جوري حس ميكردم همشون مثل منن ولي باز خداروشكرميكردم كه وضعيت من از اينا بهتره ،مدير اينجا مامان سونيا بود براي همينم به راحتي قبول كرد من به عنوان پرستار تابستونا اينجا باشم وبا اين بچه ها سرگرم باشم ،پدربزرگ مخالف سرسخت اين كار بود ولي منير جون راضيش كرده بود ...با امسال ، تابستان دومي بود كه اينجا ميومدم بابت اينكار پول نميگرفتم بلكه گاهي اوقات كمك هم ميكردم ،اينجا فقط براي من يه خوبي داشت اينكه بعد از مرگ مادرجون دوباره به عظمت وبزرگي خدا پي بردم وبابت هرچيزي كه داشتم صبح وشب شكر خدارو ميكردم .باصداي شاد سونيا از دنياي درون خودم خارج شدم ودوباره به دنياي واقعي پا گذاشتم...
-سلام بررفيق هميشه خسته ي خودم ديگه داشتي به چي فكر ميكردي؟
لبخند تلخي زدم وگفتم:
-به اينجا...
با تعجب يه تاي ابروش روبالا انداخت وگفت:
-به اينجا...
-اره...(نگاهي به اطراف انداختم وادامه دادم: ) سوني بچه ها كوشن؟؟؟
سونيا جلويم ايستاد وبا چشمهاي درشتش بهم خيره شد وگفت:
-رادا ميگما حالت خوبه؟؟سرصبحي سراغ بچه ها رو ميگيري؟؟خوب خوابن ديگه...
به حواس پرتي خودم خنديدم وگفتم :ببخش يه لحظه گيج شدم
سونيا- توازاولم گيج بودي...حالا اين حرفا رو بيخيل چه خبر؟؟
نفس عميقي كشيدم وگفتم:
-خبر بسياره بهتره بريم تو تا جبغ مامانت وخانم مقدم درنيومده ...
خنده اي كردم گفت:
-راست ميگيا اصلا ياد خانم مقدم نبودم ولي نامرد مامان من كي جيغ زده ؟ها... ؟
خنده اي كردم كه سونيا دستم رو كشيد وبه طرف سالن برد وگفت :اول خبرات روبده بعد به خاطره تهمتت به مامانم سرت رو ميبرم.
به داخل سالن رفتيم واول از همه به خاله ساره مامان سونيا سلام دادم وبعد رفتم سراغ خانم مقدم وبقيه ي خانم هاي پرستار اخر سرهم به همراه سونيا به اتاق بازي بچه ها رفتيم تا من همه ي خبرارو به سونيا بدم... وقتي تمام ماجراي ديشب رو گفتم سونيا با ناراحتي نگاهي بهم انداخت وگفت:
-رادا يه چيزي بهت ميگم پرو نشو ولي تو از هر نظر از سارا سري براي چي نميخوان تورو نشون اونا بدن؟؟؟
با شوخي گفتم :شايد به خاطره اينكه از سارا سرم ميترسن اونا پشيمون شن.
وبعد خنديدم كه سونيا با همون چهره ي جديش گفت:مطمئنا كه به خاطره همينه ....
-سوني جونم كوتاه بيا ... اصلا ربطي به اين موضوع نداره من از اولم اضافي بودم ....
سونيا- كم چرت بگو ...باشه !
منم مثل بچه هاي خوب گفتم :باشه....
كه با عث شد هردومون هم زمان به خنده بيفتيم ، با سونيا كه بودم همه ي مشكلاتم از يادم ميرفت وحداقل براي چند ساعت در روز واقعا خوشحال بودم... بعداز ده دقيقه صحبت من وسونيا دوباره به سالن اصلي برگشتيم بچه ها بيدار شده بودن با شوق به طرفشون رفتم وباهاشون شروع به بازي كردم .بچه هاي اينجا از چهل تا دختر وپسر تشكيل شده بود كه از يك ماهه بگير تا دوازده ساله توي اين پرورشگاه باهم زندگي ميكردن ... باز ساعت پنج بعد از ظهر شد ومن بايد به خونه برميگشتم واز بچه ها خدا حافظي ميكردم وسايلم روجمع كردم وبه همراه سونيا از بچه ها خداحافظ كردم بعد هم به سراغ پرسونل رفتم واخر سرهم سونيا رو بوسيدم وبغل كردم وبهش گفتم:
-سونيا فردا منيرجون وپدر بزرگ تا دير وقت خونه ي اونا ميمونن ،پس توهم بيا پيش من ...
سونيا با خوشحالي دست زد وگفت :ايول ،باشه ميام ...وسايلم روباخودم ميارم بعدش باهم ازاينجا ميريم خونه ي شما ....
-باشه پس خداحافظ....
-خداحافظ...
به سمت خونه به راه افتادم ،امروزم مثل ديروز هوس كردم پياده برم خونه توي راه به ادمايي كه از بغلم رد ميشدن نگاه ميكردم بعضي ها خندان ،بعضي ها جدي ،بعضي درفكر وبعضي ديگر درهم وناراحت.... با خودم گفتم: درهمه ي زندگي ها مشكل هست ،خدازندگي رو بي مشكل نيافريده اين مشكلات وسختي هاو شيب هاو فراز ها هستن كه زندگي رو براي انسان ها جذاب ودلنشين ميكنن وگرنه اين انسان تنوع طلب نميتونه به يكنواختي علاقه پيداكنه ...به قول مادر جون :خدا مشكلات وسختي هارو افريد كه باهاشون ادمارو از خيلي جهات بسنجه،صبر ،اميد، درايت ،ايمان و... يعني يه جور امتحانه براي ما ها وهمين امتحانات هست كه زندگي رو از يكنواختي در مياره وما رو بهش پابند ميكنه....

امضای کاربر :
دوشنبه 23 مرداد 1391 - 15:48
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
تشکر شده: 1 کاربر از hapoo_6 به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: shivashiva /
hapoo_6 آفلاین


كاربر نيمه حرفه ای
ارسال‌ها : 997
عضویت: 19 /5 /1391
محل زندگی: کاشون
سن: 17
شناسه یاهو: Hapoo_6@yahoo.com
تشکرها : 16
تشکر شده : 217
رمان غم و عشق نوشته ی کاربر نودهشتیا
توي اين افكار بودم كه با صداي ويراژ ماشيني به خودم اومدم وديدم كه از خونه رد شدم براي همين راهم رو كج كردم وبه خونه رفتم ،مثل هميشه با ارامش كليد رو توي در چرخوندم وبا يه بسم الله وخدارو شكر پام رو توي خونه ي خاطراتم گذاشتم....
منير جون مثل هرروز به استقبالم اومد وبا لبخند بهم خوشامد گفت، بعد از خدا ومادر جون اين منير جون بود كه من داشتم .
منير جون طفلي سعي ميكرد يه جورايي من رو متقاعد كنه كه چرا فردا نبايد اونجا باشم ولي براي من يه چيزي مسلم بود اونم اينكه من توي اون خانواده هيچ جايي رو نداشتم... ولي براي اينكه كاري كنم كه منير جون از اين همه حرف زدن راحت بشه لبخندي زدم وگفتم :منير جون من درك ميكنم شما خودتون رو ناراحت نكنيد....
اونشبم مثل تموم شبا ي ديگه تموم شد .امروز كه ميرفتم بهزيستي منير جون همه چيز رو بهم ياد اوري ميكرد كه از سونيا خوب پذيرايي كنم وبراي شب هم زنگ بزنم شام سفارش بدم ،چشمي گفتم واز منير جون وپدربزرگ خداحافظي كردم وبه سمت بهزيستي رفتم.
تمام طول روز با سونيا خوشحالي ميكرديم كه قراره پيش هم باشيم...خاله ساره زحمت رسوندن ماروكشيد وبعد از اينكه ما داخل خانه شديم گازش روگرفت ورفت...
براي سونيا ميوه اوردم وسونيا هم از كيفش يه فيلم در اورد تاباهم ببينيم ... بعد از ديدم فيلم كمي اهنگ گوش داديم ووقتي احساس گرسنگي كرديم زنگ زديم وشام سفارش داديم شام روكه اوردن مشغول خوردن شديم كه سونيا بي مقدمه گفت:
-رادا الان فكرت اونجاست؟؟؟
با تعجب گفتم:كجا؟؟؟
سونيا-خونتون ديگه ...!
كمي فكر كردم ودر كمال تعجب ديدم من امروز از وقتي از خانه خارج شدم تا الان حتي اين موضوع به ذهنمم نرسيده بود كه به خوام بهش فكر كنم براي همين لبخندي زدم وبا صداقت تمام گفتم:
-نه اصلا از صبح تا حالا بهش فكر نكردم... ميدوني؟؟ خيلي وقته كه به اين مسائل عادت كردم براي همين هم هست كه كم كم برام از ارزش افتادن ودردقايق اول فقط حسرت ميخورم ولي بعدش اصلا برام مهم نيست وبهش فكر نميكنم .
سونيا لبخندي زد وگفت:
-ميدوني رادا بهت حسوديم ميشه ... خيلي زياد هم حسوديم ميشه ،تو خيلي محكمي واز همه مهم تر اينكه هيچ وقت ايمانت رو از دست نمي دي براي اينكه خودت بهشون رسيدي...
- ميدوني چيه تنهايي وبي كسي خوبه؟؟ اينكه خودت ميگردي وخداي خودت رو پيدا ميكني ... بعضي ها اين راه رو اشتباه ميرن بعضي هاهم درست ولي من هميشه خدارو شكر ميكنم كه خانم جون بود وجهت و بهم نشون داد وگرنه منم مثل خيليا ي ديگه راه رو اشتباه ميرفتم .من خدا رو خيلي سخت پيدا كردم براي همينم هست كه نميزارم اسون از دستم بره.
سونبا خنده اي كرد وگفت :
-خيل خوب خانم فيلسوف غذا سرد شد بخور كه من مردم از گرسنگي...
بعد از غذا به اصراره سونيا با گيتارم شروع به نواختن كردم .... ساعت دوازده بود هنوز منير جون وپدر بزرگ نيومده بودن ولي ما انقدر خسته بوديم كه بدونه اينكه منتظرشون بمونيم خوابيديم.
صبح با صداي منير جون كه مارو صدا ميزد از خواب بلند شديم.
همراه با سونيا سر ميز صبحانه نشسته بوديم وصبحانه مي خورديم كه منير جون چايي به دست اومد وروبه روي ما نشست ورو به سونيا گفت:
-خوب سونيا جان خوبي دخترم؟ ساره خانم چطوره ؟بابا برگشت؟
سونيا لبخندي زد وگفت:
-همه خوبيم ممنون ،بله بابا برگشت اين ترم فقط اخر هفته ها كلاس گرفته...
باباي سونيا استاد دانشگاه بود وگاهي اوقات تهران هم تدريس ميكرد... منير جون دوباره به حرف اومد وگفت:
-ديگه بايد ببخشي دخترم ديشب به زحمت افتادي...
-نه منير جون اين حرفا چيه اتفاقا رادا كه گفت شما نيستيد كلي خوش حال شدم ..البته ببخشيدا...
منير جون خنديد وگفت :خواهش ميكنم ...
وبعد رو به من كرد وگفت: تو نمي خواي چيزي بگي...
بي تفاوت گفتم:
-چي بگم ؟
منير جون – دررابطه با ديشب...
-اهان ،چرا خيلي خوش گذشت وبه همه ي سفارشاتون هم عمل كردم...
منير جون جدي شد وكمي اخم چاشني صورت بانمكش كرد ورو به سونيا گفت:
-ميبيني تو رو خدا ...(روبه من كرد وادامه داد) رادا جان منظورم اين بود كه نمي خواي از ديشب چيزي بپرسي...
با بي تفاوتي گفتم:
-چيز مهمي نيست كه ازش بپرسم ...
واقعا هم كه برام اصلا مهم نبود ، منير جون نفس عميقي كشيد كه عصبانيتش از بين بره وبعد لبخندي زد وشروع كرد:
-وايي بچه ها نمي دونيد چه خانواده ي با شخصيتي ... از همه چيز بيسته بيست بودن پسره هم خوشگل وهم خوش تيپه دوتا خواهركوچكتر از خودش داره وبراي خودش يه شركت جدا داره وپدرش هم يك كار خونه ي بزرگ براي خودش داره ودوتا كار خونه ي ديگه هم داره كه بابرادراش شريكن ، مثل اينكه خيلي با خانواده ي برادراش در رابطه هستند وباهم رفت وامد مي كنن ،پسره با سارا توي دانشگاه سارا اشنا شدن وخلاصه كنم برات مادر اين دوتا بچه همه ي حرفاشون رو براي خودشون زدن وتصميمشون هم گرفتن اين جلسه هم فقط براي اشنايي خانواده ها بوده ،البته يه صيغه ي محرميت هم بينشون خونده شد وقرار جشن نامزدي هم ديشب گذاشتن البته پدر ومادرت از قبل ، از همه چيز با خبر بودن بعد از اينكه مهمونا رفتن بابات به پدر بزرگت گفت كه براي جهاز سارا كمي كمكشون بكنه اونم قبول كرد ... نمي دوني پدر بزرگت چقدر ناراحت شده بود ،همه ي مجلس توي خودش بود اخر سر هم طاقت نياورد وموقع اي كه مي خواستيم از خونه خارج بشيم رو به پدرو مادرت گفت: من فكر مي كردم فقط يه مراسم خاستگاري ساده است براي همين نمي خوايد رادا باشه ولي امشب... حتي خواهر كوچيكه ي داماد كه از رادا كوچيكتر بود اومده بود اون وقت فقط رادا اضافه بود... پدر ومادرت هم سرشون رو پايين انداختن وديگه هيچي نگفتن...
با بيتفاوتي رو به منير جون گفتم: خوب ...
منير جون از كوره در رفت وبا عصبانيت گفت:
-دختر تو چرا انقدر بي تفاوتي نسبت به خانواده ات ...
واز جا بلند شد وهمين طور كه از اشپز خونه خارج ميشد براي خودش غر ميزد...
سونيا با خنده گفت:
-كم مونده بود ليوان رو تو سرت خورد كنه ،اين همه با ذوق برات همه چيز رو گفت اون وقت تو در جوابش فقط مي گي خوب...
لبخند ملايمي زدم وبا مظلو ميت گفتم:
-خوب چي بايد مي گفتم؟

امضای کاربر :
دوشنبه 23 مرداد 1391 - 15:48
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
تشکر شده: 1 کاربر از hapoo_6 به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: shivashiva /
hapoo_6 آفلاین


كاربر نيمه حرفه ای
ارسال‌ها : 997
عضویت: 19 /5 /1391
محل زندگی: کاشون
سن: 17
شناسه یاهو: Hapoo_6@yahoo.com
تشکرها : 16
تشکر شده : 217
رمان غم و عشق نوشته ی کاربر نودهشتیا
سونيا دست نوازشي به سرم كشيد وگفت:
-اخي كوچولو، هيچي ... از توبيشتر از اين توقع نمي رفت ...
خنديدم ودستش رو از سرم پس زدم وبلند شدم تا ظرف هارو داخل ماشين ظرفشويي بزارم ...
ناراحت شده بودم ولي كي اهميت ميداد اگه ناراحتيم رو بروز ميدادم برام پدر ومادر ميشدن ؟اون وقت بيشتر بهم ترحم مي كردن ومن از ترحم بيزار بودم ... پدر بزرگ خيلي پولدار تر از بابا بود يعني درست مي تونست ده تا مثل بابا رو بخره وبفروشه ولي نمي دونم چرا به بابا كمك نمي كرد...
اون روز گذشت ،جشن نامزدي سارا سه هفته بعد از مراسم خاستگاري بود ... قرار گذاشته بودن كه مراسم رو خونه ي پدر بزرگ بگيرن واين بار به خاطره خجالت از پدربزرگ وحرف مردم من رو هم دعوت كردن هيچ وقت يادم نميره سارا اون روز بامن چه طوري رفتار كرد...
همه نشسته بوديم كه سارا پاهاش رو روي هم انداخت وبا غرور گفت:
-ببين رادا حالا كه قراره براي مراسم نامزدي بيايي يه لباس درست بپوش وزياد هم ابرو ريزي نكن من جلوي اونا ابرو دارم...
بغضي مثل بختك به گلوم افتاد نفس كشيدن برام توي اون محيط سخت شده بود در حالي كه از جام بلند مي شدم تابه اتاقم برم خودم رو كنترل كردم ومثل خودش گفتم:
-من علاقه اي به شركت توي مراسماي تو روندارم ...
وبعد با سرعت به اتاقم به تنها سر پناهم پناه بردم صداي پدر بزرگ رو ميشنيدم كه با عصبانيت يه چيزي ميگه ولي انقدر حالم خراب بود كه نمي فهميدم،احساس خفگيم هران بيشتر ميشد به سمت پنجره ي اتاق رفتم وبازش كردم وسرم رو ازش خارج كردم همون موقع صداي بسته شدن در سالن رو شنيدم وبعد آراد رو ديدم كه با سرعت از خونه خارج ميشد دلم به حال خودم سوخت حتما ناراحت بود كه با خواهرش باساراجونش اين طوري برخورد كردن بغضم رو فرو خوردم دوست نداشتم گريه كنم حتي در تنهايي خودم....
واقعا نمي خواستم توي مراسم شركت كنم ولي منير جون بهم گفت بهتره باشم براي اينكه اگه نرم هم با ابروي پدربزرگ بازي كردم وهم سارا رو خوش حال كردم ... همراه با منير جون براي خريد لباس رفتم منير جون منو انقدر اين ور واون ور ميكشيد كه داشتم ديونه ميشدم در اخر به پيراهن دكلته ي مشكي كوتاه راضي شد واقعا هم كه هم خود لباس قشنگ بود هم قيمتش!!!
روز مراسم همراه با منير جون وسونيا و سايه جون كه منير جون دعوتشون كرده بود به ارايشگاه رفتيم منير جون براي اينكه عجله داشت زودتر از همه اماده شد وپدر بزرگ به دنبالش اومد ورفت ارايشگر كلي مشتري داشت براي همين كار ما خيلي طول كشيد وقتي از ارايشگاه خارج شديم مطمئن بوديم كه مهموني شروع شده ... وقتي به خونه رسيديم كلي ماشين بيرون وتوي حياط خونه پارك بود كه بيشترشون مدل بالا بود ومطمئنا مال خانواده ي داماد بود ... هه من حتي اسم شوهر خواهر مبارك رو هم نمي دونستم با اينكه نديده بودمش ازش خوشم نميومد چون مطمئنا يكي مثل سارابود... وارد ساختمون كه شديم خيلي شلوغ بود وكسي حواسش به ما نبود براي همين پنهاني به سمت اتاق من رفتيم ومن در اتاق رو كه قفل كرده بودم رو باز كردم وبه داخل رفتيم ، سايه جون با ديدن در بسته ي اتاق با تعجب گفت:چرا درو قفل كردي؟؟
سونيا به جاي من جواب داد :مامان جان ، مگه نمي دوني رادا عاشق اين اتاقه ودوست نداره كسي وارد خلوتش بشه...
خاله ساره خنده اي كرد وگفت :اه يادم رفته بود ... ببخش رادا
سريع شروع به عوض كردن لباس ها كرديم موهاي بلندم رو فقط صاف كرده بودم وجلوي موهام روهم كج توي صورتم ريخته بودم بلندي موهام لختي بودن لباس رو مي پوشوند ومن از اين موضوع واقعا خوشحال بودم .وقتي اماده شديم سونيا با ديدن من سوت بلندي كشيد وگفت محشر شدي دختر...
خاله ساره هم حرفش رو تاييد كرد وشروع به خوندن دعا به من شد ومن هم ازشون تشكر كردم از اتاق كه خارج شديم در رو دوباره قفل كردم وكليدش رو به خاله ساره دادم وارش خواهش كردم برام توي كيفش بزاره اون هم قبول كرد ... به جمع مهمونا رفتيم غريبه واشنا با ديدنم بهم خيره ميشدن واين منو معذب مي كرد همراه با خاله ساره وسونيا گوشه اي نشستم اصلا دوست نداشتم توي چشم باشم وهمه برام دل بسوزونن ،يك ربعي بود كه نشسته بودم وباهم حرف ميزديم با شنيدن صدايي كه اسم منو صدا ميكرديم همه به سمت صدا برگشتيم ... آراد بود ، اولش نگاهش به سونيا بود ووقتي متوجه شد همه بهش نگاه ميكنن سرش رو به سمت من چرخوند با ديدن من جا خورد ولي بعد به خودش مسلط شد وگفت:
-منير جون گفت صدات كنم وبا خودم ببرمت ...
وبعد نگاهش رو ازم گرفت ،از خاله سارا وسونيا عذر خواستم وگفتم زودبرميگردم وبلند شدم كه با آراد همراه بشم ولي باز نگاه خيره ي آراد رو به سونيا ديدم وقتي متوجه نگاه من شد بهم نگاه كرد ومن هم نيشخندي بهش زدم وراه افتادم ، من توي اين چيزا خيلي تيز بودم متوجه شده بودم كه آراد كمي تا قسمتي جدي از سونيا خوشش اومده ولي من دوست نداشتم زندگي بهترين دوستم با آراد خراب بشه براي همين بعد از اينكه كمي دور تر رفتيم به سمت آراد برگشتم وگفتم:
-لازم نيست شما زحمت همراهي رو بكشيد راه رو بلدم مثل اينكه يادتون رفته اينجا خونه ي منه...
وخواستم برم كه دوباره به سمتش برگشتم وبا نيشخند ونگاه سردي گفتم:
-بهتره دور وبر سونيا نپلكي چون همون قدر كه من ازت متنفرم اونم ازت متنفره ... اقاي به اصطلاح برااااادر...
با اين حرف من اراد جا خورد وتا خواست حرفي بزنه پشتم رو بهش كردم وراه افتادم خيلي كنجكاو بودم همسر سارارو ببينم براي همين مي خواستم به قسمت عروس وداماد نگاهي بندازم ولي بعد پشيمون شدم چون اصلا حال ديدن قيافه ي سارا رو نداشتم ... به سمت اشپز خونه رفتم مطمئن بودم منير جون رو اونجا پيدا ميكنم ،با اينكه در اين مواقع كلي خدمتكار داشتيم ولي منير جون خودش حتما بايد به همه ي كارا نظارت ميكرد ... منيرجون با ديدن من لبخندي زد وگفت:
-ماشاالله ،چي شدي دختر... بايد وقتي مهمونا رفتن برات اسپند دود كنم ...
لبخندي زدم وگفتم:
-سلام ،شما لطف داريد ... با من كاري داشتيد كه صدام كرديد؟
منير جون همين طور كه دست منو ميكشيدوبه سمت سالن مي برد گفت فاميله پسره مارو كچل كردن ازبس گفتن پس خواهر عروس كو ؟ مامانت بدبخت از بس حرص خورد فكر كنم دو سه كيلويي لاغر كرد...
توي دلم گفتم :خوب به من چه ...
همراه منير جون به سمت سالني رفتيم كه جايگاه عروس ودوماد بود به علت اينكه هنوز عقد نكرده بودن اركستر هنوز شروع نكرده بود منير جون از بالاي پله ها با صداي بلند گفت:
-اين هم خواهر عروس...
همه به سمت من برگشتن وشروع به كل كشيدن كردن منير جون سريع از پله ها پايين رفت وبه جمع پيوست ولي من هنوز روي پله ها بودم ودر دل گفتم: من كه خواهري ندارم كه بخواد عروس بشه ...نگاهم به سمت جايگاه عروس وداماد كشيده شد پسره خدايي چهره ي جذاب وخوشگلي داشت وبا كنجكاوي به من نگاه ميكرد سردي نگاهم فكركنم اون قدر زياد بود كه پسره رنگ از چهره اش پريد بي توجه به فاميل خودم وپسره كه داشتن با كنجكاوي نگاهم ميكردن به ارومي از پله ها پايين وبه سمت سارا وپسره رفتم مقابلشون كه ايستادم با همون جديت وبي تفاوتي وسردي كه باهم عجين شده بود بهشون نگاه كردم وفقط گفتم:
-تبريك ميگم ...
.بعد به سارا با تمسخر نگاه كردم با اون ارايش شكل مترسك سر جاليز شده بود واقعا حيف پسره ... به سمت منير جون رفتم ،مامان جا خورده بود ولي منير جون عادت داشت وقتي كنار دستشون قرار گرفتم مامان با تشر گفت :
-اين چه طرز برخورده لال كه نمي شدي يه سلام ميدادي ...
با سردي نگاه بي تفاوتي به مامان انداختم كه فكر كنم اونم مثل پسره شد ورنگش پريد وساكت شد ... خيلي وقت بود به نيروي نگاهم پي برده بودم اين سه خصوصيتي كه منو در برگرفته بود خيلي ساده مي تونست از پس هر چيزي بر بياد وبه قول سونيا چشمام اون قدر سرد ويخه كه قدرت داره در عرض يه ثانيه طرف رو از پادر بياره وباسردي نگاهم يخ بزنه ... البته اين سردي وبي تفاوتي هميشه در نگاهم بود وخيلي راحت ميشد متوجهش شد ولي وقتي جديت هم بهشون اضافه مي شد كار خودشون رو ميكردن ، چيز غير طبيعي نبود فقط به دليل نبودن احساس در نگاهم اين نيرو رو پيدا كرده بودم ...

امضای کاربر :
دوشنبه 23 مرداد 1391 - 15:48
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
تشکر شده: 1 کاربر از hapoo_6 به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: shivashiva /
hapoo_6 آفلاین


كاربر نيمه حرفه ای
ارسال‌ها : 997
عضویت: 19 /5 /1391
محل زندگی: کاشون
سن: 17
شناسه یاهو: Hapoo_6@yahoo.com
تشکرها : 16
تشکر شده : 217
رمان غم و عشق نوشته ی کاربر نودهشتیا
منيرجون به خاطره اينكه جو رو از بين ببره دست منو گرفت وبه سمت چند تا خانومي كه خيلي هاي كلاس بودن وبا تعجب منو نگاه ميكردن برد وگفت:
-رادا جان سيمين خانم مادر بنيامين جان...
زن با مهرباني دستش رو جلوم دراز كرد از چشماش مهربوني ميباريد خنده ام گرفت چون بايد دوباره ايينه وار رفتار ميكردم هرچند نگاهم رو نمي تونستم عوض كنم براي همين لبخندي زدم ودست زن رو فشوردم وبا تعجب از منير جون پرسيدم:
-بنيامين؟؟
زن دوباره نگاهش رنگ تعجب گرفت و منيرجون هم رنگش پريد ودر حالي كه به من اخم كرده بود خنده ي زوركي كرد وگفت: اقا دوماد ديگه...
از لحن منير جون خنده ام گرفت در حالي كه مي خنديدم با صميميت بيشتري دست سيمين خانم رو فشردم وگفتم:
-خوشبختم ... بايد ببخشيد از بس توي خونه به ايشون اقاي داماد ميگن من اسمشون رو به كلي فراموش كرده بودم...
زن خنده اي كرد ونگاه با محبتي بهم انداخت وگفت :
-مسئله اي نيست دخترم ...
ودر حالي كه به زن بغليش اشاره ميكرد گفت:
-راحله جان ،جاري بزرگم ....
اون خانم كه اسمش راحله بود مسن تر از بقيه بود ولي مثل اوناي ديگه خوشتيپ وخوش چهره بود، راحله خانم وقتي ديد داره معرفي ميشه با مهربوني بلند شد ودستش رو دراز كرد وگفت:
-خوشبختم ..
لبخندي زدم ودستش را فشردم وگفتم :من هم همين طور
سيمين خانم به خانم كنار دستي راحله خانم كه ايستاده بود وبالبخند من رو نگاه ميكرد اشاره كرد وگفت :
-ايشون هم آنا جون جاري كوچيكه ي بنده...
آنا خانم هم زن جوان وزيبا تر از بقيه بود و از وجودش موج مثبت پراكنده ميشد اين بار من پيش قدم شدم وبا همون لبخند روي لب دست دراز كردم وگفتم :خوشبختم خانم
دستم رو فشرد وبا خنده گفت:
-مشتاق ديدار خانم خوشگله ...
خنديدم كه ادامه داد:
-واي عزيزم وقتي مي خندي خيلي ناز ميشي...
-ممنونم شما لطف داريد
سيمين جون به دودختر ديگه اشاره كرد وگفت:
-مينا وبيتا دخترام ...
باهاشون دست دادم دختراي خوبي بودن مينا از بيتا بزرگ تر وهم سن من بود وبيتا دوسال از من كوچيكتر
سيمين خانم سه دختر ديگه رو كه اونجا ايستاده بودن به اين شكل معرفي كرد:
لادن جان دختر كوچيكه ي راحله جون ومريم جان عروسشون باهاشون دست دادم ودر اخر پريسا عروس انا جون رو بهم معرفي كرد ...اصلا به انا جون نمي خورد عروس داشته باشه وقتي اينو گفتم همه خنديدن كه خودش با مسخره بازي گفت:
-رادا جان نمي دوني كه چهارده سالم بود به زوردادنم به يه پيره مرد ...
همه از اين حرف خنددن ولي من متوجه نشدم چرا وكلي هم دلم به حالش سوخت كه ادامه داد:
-بعدشم سر يه سال بچه دار شدم وبي خير باز ازم نگذشت وبعد از چهار سال دوباره بچه دار شدم ...
خنديدم وگفتم:
-نگيد كه يه عروس ديگه هم داريد كه اصلا بهتون نمياد ...
همه از لحن جدي من خنديدن كه سيمين جون اين بار گفت:
-نه عزيزم آويد خارج از كشوره وهنوز زن نداره...
خنديديم وگفتم:
-اخه اصلا بهشون نمي خوره كه عروس داشته باشن...
بعدازاون سيمين خانم منو به تمام فاميل هاي خودشم معرفي كرد ،زمان زيادي گذشته بود و من تازه ياد خاله ساره وسونيا افتادم از خودم ناراحت شدم كه چرا تنهاشون گذاشتم از جمع اونا جداشدم سريع به سمت جايي رفتم كه سونيا وخاله نشسته بودن هردو باديدن من لبخندي زدن كه من با شرمندگي گفتم:
-توروخدا ببخشيد مراسم معارفه را انداخته بودن ... خاله لطفا بيايد بريم اونجا ...
خاله اول مخالفت كرد ولي من كلي ازشون تعريف كردم كه خاله مشتاق شد كه خانواده ي شوهر سارا رو ببينه اون مي دونست من بي خود از كسي تعريف نمي كنم همراه با خاله وسونيا به اون سالن رفتيم همشون باديدن من لبخند مهربوني زدن ولي فاميل هاي خودم... بعد از مراسم عقد اركستر شروع به نواختن كردن وهمه به پايكوبي برخواستن... همراه خاله وسونيا نشسته بوديم وبه جمعيتي كه وسط مشغول رقص بودن نگاه مي كرديم ...سونيا سرش رو به گوشم نزديك كرد وبا صداي كه به خاطره بلند بودن اهنگ شبيه فرياد بود گفت:
-حيف پسره... خيلي مامانيه .
با شوخي چپي بهش بستم وگفتم :
-خواهر منم چيزي ازش كم نداره...
سونيا با صداي بلندي خنديد وگفت:
-اره تو راست ميگي فقط يه ذره از سگ سياها زشت تره...
هر دوباهم خنديديم وخاله هم كه اين حرف سونيا رو شنيده بود رو به ما با تشر گفت:
-زشته ... ساكت باشيد...
وبعد با اخم غليظي نگاهش رو از ما گرفت ،منو سونيا دوباره خنديديم ...

امضای کاربر :
دوشنبه 23 مرداد 1391 - 15:48
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
تشکر شده: 1 کاربر از hapoo_6 به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: shivashiva /
hapoo_6 آفلاین


كاربر نيمه حرفه ای
ارسال‌ها : 997
عضویت: 19 /5 /1391
محل زندگی: کاشون
سن: 17
شناسه یاهو: Hapoo_6@yahoo.com
تشکرها : 16
تشکر شده : 217
رمان غم و عشق نوشته ی کاربر نودهشتیا
براي رقص هيچ كدوم از فاميل سراغم نيومدن به جز شكرانه كه اونم مودبانه رد كردم ؛شكرانه دختر عمو كوچيكم بود وچهار سال از من بزرگ تر و كوچكتر از سارا بود ،هيچ وقت فراموش نميكنم براي ازدواج شكرانه سارا چه كار كرد ،همه ازدستش كلافه بودن اخه نمي تونست ببينه يكي كه ازش كوچيكتره زودتر از خودش ازدواج بكنه ،شكرانه دختر خوب ومهربوني بود وصد البته خوشگل ،مادر جون بعد از من به تنها كسي كه توجه ميكرد شكرانه بود ،چون اونم دست كمي از من نداشت فقط كمي از من خوشبخت تر بود براي اينكه عمو وزن عمو خيلي دوستش داشتن، شوهرش هم پسر خيلي خوب وبا فهم وشعوري بود وبراي خودش شركت كوچكي رااداره مي كرد...
با صداي سيمين خانم به خودم اومدم كه با لبخند جلوم ايستاده بود وصدام ميكرد به احترامش از جا بلند شدم وايستادم كه نگاه مهربوني بهم كرد وگفت:
-عزيزم،افتخار يه رقص رو بهم ميدي ؟
نمي دونستم بايد چيكار كنم اگه رد ميكردم كار زشتي بود واگه قبول ميكردم ... اصلا دوست نداشتم جلوشون برقصم چون معلوم نبود بعد ديگه چه حرفي پشتم ميزنن... نگاهي به خاله ساره انداختم كه ديدم با سر منو به رفتن تشويق ميكنه براي همين رو به سيمين جون كه با لبخند منتظر بود لبخند زدم وهمراه هم راه افتاديم به وسط مجلس ... خدارو شكر مي كردم كه با سونيا هميشه تمرين رقص ميكردم وبلد بودم ...من به همراه سيمين جون ميرقصيدم كه مينا وبيتا به دورم اومدن ومنو همراهي كردن سيمين خانم با ديدن دخترا از ميدان رقص خارج شد كه ديدم بعد از چند لحظه همراه سونيا اومد از مهربونيش خوشحال شدم وبا لبخند ازش تشكر كردم ومن با مينا وسونيا با بيتا ميرقصيد ... يك دفع صداي سوت ودست بلند شد با تعجب به پشتم نگاه كردم كه ديدم بنيامين لبخند مهرباني به لب داره وبا خوش رويي روبه من گفت:
-خواهر زن گرام افتخار رقص ميدي ...
نگاهم رنگ بي تفاوتي گرفت در همون حال چشمم به سارا افتاد كه با عصبانيت ما رو نگاه ميكرد لبخند تمسخر اميزي به هر دو زدم وبه سمت سونيا رفتم كه داشت ما رو نگاه ميكرد ... همراه با سونيا بي توجه به پچ پچ هاي جمعيت از ميدان رقص خارج شديم وبه سمت خاله رفتيم وقتي نشستيم سونيا سريع گفت:
-سارا رو ديدي.؟
با همون لبخند تمسخر اميزي كه روي لبم جا مونده بود گفتم:
-اره ...
-فكر كنم خيلي لجش گرفته كه خواهر شوهراش به جاي اينكه با اون برقصن با تو ميرقصن بعدشم كه شوهرش...
سونيا ديگه حرفش رو ادامه نداد وبا خنده ي ريزي گفت:
-بوي دماغ سوخته بد جوري مشام منو اذيت ميكنه ... تو چي؟
با شوخي ها ي سونيا همه چيز رو به فراموشي سپردم موقع شام با خانواده ي بنيامين به طور كامل اشنا شدم همسر راحله خانم كه عموي بزرگ بود اسمش سيامك بود مرد با وقار وقابل احترامي بود وچهره اي با اقتدار داشت معلوم بود همه ي خانواده ازش حساب مي بردن ،باباي بنيامين اسمش سياوش بود اونهم مرد مهربون وكمي بزله گو بود كه ادم رو سرحال مياورد، همسر اناجون هم بهروز نام داشت برخلاف گفته ي انا جون ايشون هم جوان بودن واقتدار ووقار برادر بزرگ خودش رو به ارث برده بود ... اردلان پسر بزرگ عمو سيامك همسر مريم بود ومثل مادرش مهرباني در تمام صورتش موج ميزد ومنو جوري نگاه ميكرد كه حسي كه هيچ وقت نسبت به آراد نداشتم نسبت به اون پيدا كردم ... آريا پسر بزرگ آنا جون كه همسر پريسا بود پسر با شخصيت وبا وقاري بود ومتانت ومعصوميت خاصي در نگاهش موج ميزد ،در كل به نظر من اين خانواده خيلي از سر سارا زياد بودن واين لقمه بيش از حد براي دهنش بزرگ بود اين نه تنها حرف من بلكه حرف تمام كساني بود كه در مجلس بودن وبه طور اتفاقي من مي فهميدم ... البته نا گفته نماند كه اين از چشم هيچ كس دور نمونده بود سيمين جون ودختراش زياد به سارا علاقه نشون نميدادن ....
مراسم تموم شد ،وهمه ي مهمونا كم كم رفع زحمت ميكردن اخر سر نوبت به خانواده ي خودم وبنيامين بود كه همشون به خونه ي مامان وبابا ميرفتن با مامان وبابا واراد مثل هميشه سرد برخورد كردم ولي با خانواده ي بنيامين به گرمي برخورد كردم موقع رفتن سيمين جون با تعجب به من نگاه كرد وگفت: عزيزم تو نميايي بريم ؟
سارا تا خواست چيزي براي ماست مالي بگه با بدجنسي تمام گفتم :
-نه ،من اينجا زندگي مي كنم...
همه با تعجب به هم نگاه مي كردن كه عمو سيا مك با تعجب گفت:
-يعني چي دخترم ...
اين بار بابا خواست حرفي بزنه كه سريع گفتم:
-من از بچگي پيش پدر بزرگ ومنير جون زندگي ميكنم ...
همه به هم نگاه خاصي انداختن فكر كنم حالا ديگه فهميدن دليل سرديم با خانواده ام چيه ... سارا با نفرت بهم نگاه ميكرد ومامان وبابا با عصبانيت ،پدر بزرگ خيلي خونسرد بود انگار اصلا حرفي نشنيده ،رنگ منير جون به شدت پريده بود واراد با لبخند بهم نگاه ميكرد ،ازش متنفر بودم براي چي بهم ميخنده ؟ حتما به نظرش خيلي بدبختم... با نفرت نگاهم رو از اراد گرفتم كه لبخند روي لبش ماسيد .خانواده ي شايسته (نام خانوادگي بنيامين) به خودشون اومدن وسريع شروع به خدا حافظي كردن در لحظه ي اخر بنيامين به كنارم اومد وسريع گفت:
-رادا جان من همه چيز رو ميدونم ،خوشحالم كه توي مراسم شركت كردي، نمي دونم چرا از من متنفري ولي من تورو مثل مينا وبيتا ميبينم و دوستت دارم ... خوشحال ميشم منو به جاي آراد ،برادر خودت بدوني ...
با تعجب به سمتش برگشتم ولي بنيامين با سرعت از كنارم گذشت وبه سارا پيوست ،تعجب كرده بودم ،يعني سارا بهش گفته بود؟
شانه هايم رو با بي قيدي بالا انداختم ودوباره همون راداي بي تفاوت شدم بعد از بدرقه ي مهمونا منتظربودم پدربزرگ دعوام كنه ولي اون ، شب بخير گفت وبه اتاقش رفت با تعجب به منير جون نگاه كردم اونم كه انگار سئوالم رو از چشمام خوند براي همين خيلي زود وسريع گفت:
-پدربزرگت دل خوشي از بابات نداره و ماهم به تو حق ميديم پس لازم نيست خودتو ناراحت بكني ،من فقط ترسيدم يه وقت دعوايي چيزي پيش بياد ...
وهمون طور كه به سمت اشپزخونه ميرفت گفت:
-بابات ميخواست امشب اونا اينجا بمونن ولي پدر بزرگت اجازه نداد وگفت ،حوصله ي مهمون نداره...
خنده ام گرفته بود پدربزرگ خيلي رك بود ،حالا خوب بود كه جلوي اونا بلند نشد كه بره بخوابه...
همين طور كه به سمت اتاق ميرفتم صداي منير جون رو شنيدم كه گفت:
-رادا جان وايسا برات اسپند دود كنم خيلي ماه شده بودي ميترسم چشمت بكنن.
بعد از اينكه منير جون اسپند برام درست كردبه اتاق رفتم ولباس هام رو عوض كردم وبا خيال راحتي به خواب رفتم برام جالب بود اصلا عذاب وجدان نداشتم..

امضای کاربر :
دوشنبه 23 مرداد 1391 - 15:49
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
تشکر شده: 1 کاربر از hapoo_6 به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: shivashiva /
hapoo_6 آفلاین


كاربر نيمه حرفه ای
ارسال‌ها : 997
عضویت: 19 /5 /1391
محل زندگی: کاشون
سن: 17
شناسه یاهو: Hapoo_6@yahoo.com
تشکرها : 16
تشکر شده : 217
رمان غم و عشق نوشته ی کاربر نودهشتیا
خانواده ي بنيامين تا دوروز پيش ما موندن وما همش درحال مهموني رفتن بوديم ... بنيامين پسر خوبي بود ولي نميدونم چرا هركاري ميكردم مهرش به دلم نميرفت ،با مينا وبيتا ولادن صميمي شده بودم دختراي خيلي خوبي بودن ،توي اين خانواده فقط يه چيزي برام جاي سئوال بود اونم اينه كه دخترا همش راجب پسر كوچيكه ي اناجون حرف ميزدن از يه طرف دوستش داشتن از يه طرف هر چي فحش بلد بودن بهش ميدادن ...تا الان توي زندگيم فقط براي يه چيزي كنجكاو شده بودم اونم ديدن آويد شايسته بود چون هركي راجبش يه چيزي ميگفت ولي بچه ها تو تنها چيزي كه نظرشون مشترك بود دختر باز بودنش ،بود...
يك سال بعد:
همراه سونيا از سالن كنكور خارج شديم سونيا نفس عميقي كشيد وگفت:
-اي ول ديگه تموم شد ،راحت شديم ....
ولي بعد از چند دقيقه چهره اش دمغ شد وگفت:
-واي رادا فكركنم خيلي خراب كردم...
خنديدم وگفتم :تو كه اون همه خوندي، البته منم دست كمي از تو ندارم...
با لحن طلبكارانه اي گفت:
-اره خوندم ،ولي مسئله اينكه من مثل تو باهوش نيستم سريع يادم ميره ، بعدشم خانم خودتي ...من بودم كه مثل خر اول تا اخر سرم رو برگه بود .....
-اره من انيشتينمو خودم نميدونم...
-افرين ارسطوي من ...
خنديدم وگفتم:
-اخه چه ربطي داشت ؟
سونيا – ميخواستم بابردن اسم دوتا دانشمند ميزان باهوشيت رو بالا ببرم...
سري تكان دادم ولبخند ملايمي گفتم:
-خدا عقلت بده...
از محوطه ي ازمون خارج شديم همه ي مادر وپدرا كنار در ايستاده ومنتظر خروج فرزندانشون بودن بعضي از مادر هام گوشه اي نشسته ودعا مي خوندن با ديدن انها لبخند تلخي به لب راندم ياد سال اول ابتدايي افتادم همه ي بچه ها دست در دست مامان هاشون وارد مي شدن ولي من....
با صداي سونيا به خودم اومدم كه داشت با پدرش صحبت ميكرد رو به عمو سلام دادم اونم بامهربوني پاسخم رو داد ودرباره ي امتحان ازم پرسيد من هم پاسخش رو دادم كه زياد اميدوار نيستم ....
همراه با سونيا درماشين نشستيم وعمو راه افتاد واقعا هم كه زياد به نتايج اميدوار نبودم توي سالن به همه چيز فكر ميكردم الا تست ها ... توي اين يك سال كه از نامزدي سارا ميگذشت من نسبت به قبل گوشه گير تر شده بودم ... سارا وبنيامين همش در رفت وامد بودن ولي بيشتر از اينكه سارا به تهران بره بنيامين به اينجا ميومد ويا اونا به خونه ي پدربزرگ ميومدن يامارو به اونجا دعوت مي كردن ... سارا خداي اخلاق بود ! حالا بدتر هم شده بود غرور سرتا پاش رو گرفته بود وهر كي نمي دونست فكر ميكرد خاندان شايسته همه چيزشون رو به نام خانم زدن ، بيشتر از قبل به همه تيكه مي انداخت و... خلاصه توي فاميل نقل مجلس شده بود ، من اصلا از اخلاقاي سارا خوشم نميومد وبدتر از اون اين بود كه سارا رعايت بنيامين هم نمي كرد وبدتر از قبل با من رفتار ميكرد، دوست نداشتم جلوي بنيامين هم خرد بشم با اينكه مطمئن بودم كه تا حالا حتما شدم ... خودم رو سخت مشغول درس كرده بودم واصلا از اتاقم خارج نميشدم چه برسه به خونه از بنيامين نسبت به قبل بيشتر خوشم ميومد پسر خوبي بود ومثل خانواده اش مهربون... گفتم ،خانواده اش ياد مينا وبيتا افتادم ،باهم رابطه داشتيم يامن به اونا اس ميدادم يا اونا به من ... مينا مثل من امروز كنكور داشت، بايد بهش زنگ بزنم ببينم چي كار كرده...
-چيه گل دختر تو فكري ؟
لبخندي زدم وگفتم:
-داشتم به اين فكر ميكردم كه مينا هم امروز كنكور داشت بايد بهش زنگ بزنم ببينم چيكاركرده ...
سونيا با تعجب يه تاي ابروش رو بالا انداخت وگفت:
-خواهر بنيامين؟
-اره...
سري تكان داد وبه روبه رو خيره شد به در خونه كه رسيديم از عمو تشكر كردم وبعد از خداحافظي با سونيا وعمو از ماشين پياده شدم وبه داخل خانه رفتم ...
با ورودم منير جون سريع از پله ها پايين اومد و نگران منتظرم ماند از همون فا صله سلام دادم كه گفت:
-سلام عزيزم چي كار كردي؟ خوب بود؟
سري تكان دادم وگفتم:
-بد نبود ...
اون موقع به منير جون رسيده بودن براي همين محكم منو در اغوش گرفت و همين طور كه منوبه طرف ساختمون ميبرد گفت:
-ان شاالله كه قوبولي .... نمي دوني كه چه حالي داشتم از صبح همش دارم دعا مي خونم . تو اين همه درس خوندي من مطمئنم كه قبولي ....
با هم به داخل رفتيم پدربزرگ نبود براي همين من يه سره به اتاقم رفتم ولباس هام رو دراوردم ... با صداي در به طرفش رفتم ودر رو باز كردم منير جون با لبخند تلفن رو سمتم گرفت وگفت :با تو كار دارن
با تعجب تلفن رو ازش گرفتم كه دوباره به حرف اومد وگفت:
-بعد از تلفن بيا تو سالن برات ميوه وشربت اوردم ، تا خستگيت رفع بشه...
به چهره اش لبخند زدم وگفتم:
-ممنون
وتا خواستم ازش بپرشم كي پشت تلفنه اون رفته بود ،براي همين با دودلي تلفن رو به گوشم نزديك كردم ، هيچوقت كسي با تلفن خونه با من كار نداشت ،يعني هيچ كس با من كار نداشت فقط گاهي دوستام زنگ ميزدن كه اونا هم با مبايلم تماس مي گرفتن...
با صداي ملايمي گفتم:
-الو...
-سلام
صداي يه مرد بود تن صداش برام خيلي اشنا بود ولي اصلا حال نداشتم به مخم فشار بيارم چون امروز كلي بهش فشار وارد كرده بودم ،فقط ميدونستم غريبه نيست چون اون وقت منير جون تلفن رو بهم نمي داد ومن چون ميدونستم اشناست نا خوداگاه لحن تني به خودم گرفتم وگفت:
-سلام ، شما ؟
از پشت تلفن صداي نفس عميقي اومد وبعد از چند ثانيه مكث اون مرد گفت:
-انتظار بيهوده اي بود كه منو بشناسي .... آرادم و به قول خودت مثلا برادرت..
همه ي اين ها رو با لحن ملايمي گفت ، خنده ي تمسخر آميزي كردم وگفتم:
-امرتون جناب فرزانه (نام خانوادگي رادا)
-عرضي نبود فقط مي خواستم به خواهر كوچيكم بگم اميدوارم موفق باشه واينكه براش دعا كردم ،خانم فرزانه...
خنده ي عصبي سر دادم وگفتم:
-اينجا ما كسي رو نداريم كه خواهر شما باشه در ضمن ... من هيچ احتياجي به دعاي شما ندارم جناب.
تلفن رو سريع قطع كردم ومحكم در دستانم فشار دادم : ازت متنفرم ... متنفر.
نفس عميقي كشيدم وبه طرف سالن رفتم ...

امضای کاربر :
دوشنبه 23 مرداد 1391 - 15:50
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
تشکر شده: 1 کاربر از hapoo_6 به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: shivashiva /
hapoo_6 آفلاین


كاربر نيمه حرفه ای
ارسال‌ها : 997
عضویت: 19 /5 /1391
محل زندگی: کاشون
سن: 17
شناسه یاهو: Hapoo_6@yahoo.com
تشکرها : 16
تشکر شده : 217
رمان غم و عشق نوشته ی کاربر نودهشتیا
عصر پدربزرگ به خونه اومد وبا همون لحن جديش كه براي من كه هيچ كس رو نداشتم يه دنيا بود گفت:
-تو موفق ميشي ، من بهت ايمان دارم دختر جان...
با مينا تماس گرفتم ،اون نسبتا از امتحان راضي بود ومي گفت همين ها هم كه تونستم بزنم با دمم گردو ميشكنم... بعد از مينا با بنيامين وسيمين خانم هم حرف زدم خنده ام گرفت سيمين خانم هرچقدر با سارا بد بود ولي با من مثل دخترش مهربون بود...
من اون شب دوباره حس تنهاييم بهم برگشته بود مي دونستم مامان وبابا اصلا نمي دونن من كلاس چندمم چه برسه به كنكور...
سر سجاده ي نماز نشستم ودعا خوندم وبه خدا متوصل شدم ...
صبح با صداي گوشيم از خواب بلند شدم وبعد از اين كه دست وصورتم رو شستم از اتاق خارج شدم منير جون روبه روي تلوزيون نشسته بود وداشت برنامه ي اشپزي نگاه ميكرد بهش سلام دادم ... اونم با ديدن من لبخندي زد وگفت:
-رادا جان ميز صبحانه رو هنوز جمع نكردم برو بخور...
تشكر كردم وبه سمت اشپز خونه رفتم ... منير جون بعد از چند دقيقه به من پيوست وگفت:
-ديشب سيمين خانم زنگ زد اينجا ... براي اخر هفته دعوتمون كرد بريم تهران خونشون ، ميگفت به خاطر تو ومينا كه كنكور داشتيد مهمونيش رو عقب مي انداخته حالا هم كه شماها امتحان داديد خيالش راحت شده وزنگ زده برا دعوت ...
تعجب كرده بودم من ديروز با سيمين خانم اينا حرف زده بودم ولي چيزي به من نگفته بودن...
اصلا نمي خواستم برم ، اگه ميرفتيم تهران مجبور بوديم بريم خونه ي عمه يا عمو واونا هيچ كدومشون از من خوششون نميومد ... اون يه هفته رو من با استرس گذروندم روز اخر بود كه داشتيم وسايلمون رو جمع ميكرديم گوشي من زنگ خورد با شماره ي مينا تعجب كردم و دكمه ي جواب رو زدم وگفتم:
-الو..
-سلام
لاله بود با تعجب گفتم:
-سلام لاله چه طوري ؟ فكر كردم ميناست...
لاله در حالي كه ميخنديد گفت:
-با بچه ها اينجا نشسته بوديم گفتيم زنگ بزنيم بهت بگيم پا قدمت خيلي خوبه...
صداي خندهي مينا وبيتا بلند شد ....
با تعجب پرسيدم :يعني چي ؟
صداي خنده ي بيتا اومدو بعد صداي خودش كه گفت: بچه ها اذيتش نكنيد ديگه ... بگيد بهش بنيامين چي گفت...
لادن دوباره با خنده گفت :
-دختراي تهرون بدبخت شدن رفت ...
صداي مينا اومد كه داشت ميگفت:
-لادن كم چرت بگو تلفن رو بده ببينم ... سلام رادا جونم خوبي ؟
-مرسي ممنون ،شما خوبيد؟ اونجا چه خبره ؟
مينا- هيچي بابا ،امروز با خبري كه شنيديم مخ همون قاطي كرد...
-چه خبري ؟
- آويد برگشته ...
با تعجب پرسيدم : آويد؟ اون كي بود ديگه ؟
از اون طرف صداي لادن اومد كه با خنده مي گفت:
-عذاب نازل شده از طرف خدا براي همه ي دخترا ....
-مينا اينا چي ميگن ؟
مينا- هيچي بابا چرت ميگن گوش نكن ... آويد پسرعمو بهروز ديگه ...
-اون كه خارج بود ؟
مينا خنده ي اي كرد وگفت :
-بچه ها براي همين ميگن پا قدمت خوبه ديگه ... اويد امروز صبح زود بي خبر اومده .
وبعد از كمي مكث ادامه داد:
-بنيامين براي همين گفت بهت خبر بديم ...
با تعجب گفتم : به من ؟ چرا اون وقت ؟
مينا – ببين رادا ، آويد پسر خيلي خوبيه فقط يه ذره ... نه ،خيلي براي دختراي اطرافش خطرناكه ... البته گفته باشم ،با فاميل ها كاري نداره ، ولي بنيامين ميترسه يه وقت عوض شده باشه ،اخه الان چهار ساله كه نيومده ...
ترس برم داشته بود قبلا حرفايي از بچه ها شنيده بودم ولي حالا .... با ترس گفتم:
-حالا چي كار كنم ؟
- هيچي بابا تو چرا انقدر ترسيدي ، پسر خوبيه فقط خيلي شيطونه ، ماهم زنگ زديم بهت بگيم زياد بهش محل نده كه دور وبرت نه پلكه ...
-مينا ميشه من نيام ؟
-نه بايد بيايي .به نظرمن كه خطري نداره ولي بنيامين يه كم نگران بود ،اونم من ميدونم كه بي خوده ...
بعد از كمي حرف زدن با مينا اينا تلفن رو قطع كردم ، نميدونم چرا يه حس عجيبي داشتم ، ترس بود يا نبود رو نمي دونم فقط ميدونم كه اين حس برام نا شناخته بود براي همين به ترس تعبيرش كردم ، من در دار دنيا فقط عفت وشرافتم رو داشتم وبا همين ها خودم رو روسفيد جلوي خدا نگه داشته بودم ونمي خواستم تنها سرمايه ام به دست كسايي مثل آويد شايسته از بين بره ، باتمام وجودم از بنيامين ممنون بودم كه به بچه ها گفته بود بهم خبر بدن ...

امضای کاربر :
دوشنبه 23 مرداد 1391 - 15:51
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
تشکر شده: 1 کاربر از hapoo_6 به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: shivashiva /
hapoo_6 آفلاین


كاربر نيمه حرفه ای
ارسال‌ها : 997
عضویت: 19 /5 /1391
محل زندگی: کاشون
سن: 17
شناسه یاهو: Hapoo_6@yahoo.com
تشکرها : 16
تشکر شده : 217
رمان غم و عشق نوشته ی کاربر نودهشتیا
قرار بود از خونه كه راه افتاديم يه سره بريم خونه ي سيمين خانم اينا براي همين لباس مناسب پوشيدم ووسايلم رو به كمك منير جون به داخل ماشين پدر بزرگ منتقل كرديم .
قرار بود با بابا اينا حركت كنيم وقتي به در خونه رسيديم بابا اينا منتظر بودن با ديدن ما سوار ماشين شدن وراه افتاده ،سارا كه طبق معمول تهران بود واراد هم عقب ماشين بابا اينا نشسته بود بابا به احترام پدربزرگ پشت ماشين ما حركت ميكرد تا تهران فقط به آويد فكر ميكردم ، با اينكه نديده بودمش فكرم رو مشغول كرده بود يه پسر سياه وزشت با موهايي بلند ودندانهايي زرد وچشمهايي ريز در مقابل چشمام رژه ميرفت ،نمي دونم چرا ولي دوباره براي ديدن اين بشر كنجكاو شده بودم توي طول عمرم هيچ چيز منو كنجكاو نكرده بود كه ديدن آويد شايسته منو كنجكاو كرده بود بعد از گذشت دوساعت ما به خانه ي بنيامين رسيديم خونشون تو فرشته بود خدايي چه خونه ي محشري هم بود پدربزرگ خواست ماشين رو پارك كنه كه بابا براش بوق زد وبهش اشاره اي كرد يعني دنبالم بيا... پدربزرگ هم دنبالش راه افتاد در خونه باز بود وباغبون خونه بهمون اشاره ميكرد بريم داخل پدر بزرگ وبابا ماشين رو داخل بردن ... سيمين جانم به همراه عمو سياوش وبنيامين به پيشوازمون اومدن باهم سلام وعليك كرديم وبه داخل رفتيم من به خاطره اينكه از همه كوچكتر بودم پشتشون حركت ميكردم بيشتر از اينكه بخوام خونه ي قشنگ اونا رو ديد بزنم ميخواستم اون موجود عجيب خاندان شايسته رو ببينم ....
باورود ما به سالن همه از جابلند شدن لادن به سرعت به سمتم اومد وگفت:
-سلام به خانم كنكوري خسته نباشي..
-سلام مرسي، خوبي ؟
لادن صورتم روبوسيد وگفت :اره محشرم ، راستي بيا آويد رو نشونت بدم ...
با اينكه كنجكاو بودم ولي بيتفاوت باهاش حركت كردم همه مشغول واحوال پرسي بودن وكسي متوجه ما نبود با لادن جلوتر رفتيم واون سرش روبه گوشم نزديك كرد وگفت:
-اوناهاش ،اوني كه طوسي پوشيده ...
چشمام رو ريز كردم وبهش دقيق شدم اصلا اون چيزي نبود كه من فكر ميكردم تا خواستم چهره اش رو براي خودم تجزيه وتحليل كنم مينا وبيتا به سمتم اومدن با اون ها هم سلام واحوال پرسي كردم وبه سمت بقيه رفتم همه براي كنكور بهم خسته نباشيد ميگفتن وهمه براي قبولي اميد وار بودن به اردلان كه رسيدم با لبخند بهش سلام دادم اونم با لحن برادرانه اي گفت:
-به به ببين كي اينجاست ... چه طوري ؟ محصل ميموني يا دانشجو ميشي ؟
خنديدم وگفتم : نمي دونم معلوم نيست ...
هنوز حرف رو ادامه نداده بودم كه آنا جون اومد سمتم وگفت:
-رادا جان بيا با آويدپسرم اشنا شو ...
براي يه لحظه نفسم بند اومد نميدونم چرا ولي ترس بدي توي بند بند وجودم رخنه كرده بود توي كسري از ثانيه به خودم مسلط شدم ،اردلان كه انگار فهميده بود مشكله من چيه به اجبار خنده اش رو خورد وگفت:
-انقدرام ترسناك نيست كه ميگن ...
لبخندي زدم وبه سمت انا جون كه بغل اون موجود دوپا ايستاده بود رفتم برام سخت بود سرم رو بالا بگيرم به اجبار سلامي دادم كه انا جون رو به پسرش گفت:
-اين رادا خواهركوچيكه ي سارا جونه ...
-سلام خانم ،خوشبختم ...
با شنيدن صداش يكباره ترسم ريخت صداش اهنگ خاصي داشت كه خواه نا خوه ادم رو جذب ميكرد با شنيدن صداش بدون اينكه بخوام سرم رو بلند كردم وبهش نگاه كرم اونم همين طور صورتي سفيد وگرد با دماغ استخواني و زيبا لبهاي قلوه اي قرمز چشماني درشت و مشكي كه شيطنتش از هزار فرسخيش بيداد ميكرد ابرو هاي پهن ومردانه كه كمي مرتب شده بود ولي از مردونگيش خارج نشده بود موهاي مشكي كه طبق مد اراسته شده بود كلا با اون چيزي كه من فكر ميكردم زمين تا اسمون متفاوت بود هيچ چيز وحشتناكي در چهره اش به چشم نمي خورد ترسم رو گذاشتم كنار وبه قالب راداي هميشگي برگشتم وبا همون لحن سرد وبي تفاوت گفتم :
-منم همين طور ...
از لحن سردم جاخورد ولي سريع خودش رو جمع كرد ولب خند بانمكي زد كه باعث شد لپ سمت راستش چال بشه وگفت:
-اصلا به خواهرتون شبيه نيستيد ....
در حالي كه مي خواستم به سمت دختر ها برم گفتم:
-به خاطره اينكه من رادام اون ساراست ...
به جمع دخترا پيوستم كه بيتا سريع گفت:
-چه طور بود؟
-چي چه طور بود ؟
لادن- آويد ديگه ...
با بي قيدي گفتم:
-مثل بقيه مگه ميخواي چه طور باشه ؟
مينا سريع گفت:
-بفرماييد ديديد گفتم ،آويد با دختراي فاميل كاري نداره شما بي خود گنده اش ميكنيد ...
كم كم از بحث درباره ي آويد خارج شديم وبه بحث درباره ي درس وكنكور و دانشگاه وارد شديم .... لادن يه سال از ما كوچكتر بود ودختري بي نهايت شيطون كه اصلا به فكر درس ومشق نبود ،خانواده ي شايسته رو دوست دا شتم خانواده اي مهربون وخونگرم كه هرچي ازشون بگم كم گفتم ...
سرميز شام نشسته بوديم وهمه سكوت هنگام غذارو رعايت كرده بوديم ومن در افكار خودم غرق شده بودم ،توي اون لحظه اصلي ترين دغدغه ي فكري من اين بود كه به هيچ وجه دوست نداشتم خونه ي عمو برم ولي مهمتر از همه اين بود كه كسي به خواسته ي من اهميت نميداد ... تحمل زن عمو با اون زخم زبوناش واقعا وحشتناك بود وبراي من مثل كابوسي در بيداري بود...
با صداي خنده ي اطرافيان به خودم اومدم وبا تعجب سرم رو بلند كردم ،وقتي ديدم نگاه همه روي منه و مي خندن هول كردم وغذا توي گلوم پريد وبه شدت به سرفه افتادم ...
راحله خانم با خنده گفت:
-هول نكن عزيزم ... آويد نمك مي خواست ولي تو اون قدر توي افكار خودت غرق بودي كه اصلا متوجه صدا كردن اون نمي شدي ...
با شنيدن حرف راحله خانم سريع اطرافم رو به دنبال نمكدان گشتم كه منير جون با دست به شونه ام زد وبا اخم با نمكي گفت :
-نمي خواد شما زحمت بكشي من دادم بهشون ...
شرمنده سرم رو پايين انداختم ولي در دلم هرچي فحش بلد بودم ونبودم به آويد دادم ، اخه بي خرد ، بي عقل اين همه نمكدان روي ميزه حالا چرا به اين گير داده بود ؟
با صداي آويد به خودم اومدم كه با لبخند شيطوني كه هميشه روي لبش بود گفت:
-رادا ... زياد فكرش رو نكن بالاخره خودش مياده ...
اون لحظه هيچي از معني حرفش نفهميدم ولي مي خواستم ليوانم رو توسرش خرد كنم ،اخه بي حيا كشمشم دم داره ... رادا ... يه خانم سرش مي كردي نمي مردي كه ،مي مردي ؟
به بخت واقبال خودم فحش ميدادم مار از پونه بدش مياد دم خونه اش سبز ميشه حالا حكايت من بود اين موجود دوپا دقيقا رو به روي من نشسته بود خواستم حساب كار دستش بياد وديگه انقدر با من خودموني صحبت نكنه مثل هميشه جديتم رو وارد نگاهم كردم وبه چشماي مشكي شيطونش زل زدم .... ولي انگار كه نه انگار لبخندش عميق ترشد ولي چشماش كمي رنگ تعجب گرفت ،از حركتش جا خوردم وكلا ضايع شدم ،برام عجيب بود اولين نفري بود كه عكس العمل هميشگي رو نشون نداد ... داشتم به اين موضوع فكر ميكردم كه نگاهم به سارا خورد درست بغل اون موجود دوپاي بي حيا نشسته بود ... از حركاتش تعجب كردم چرا اين طوري ميكرد؟ بيشتر از اين كه به بنيامين نزديك بشه به اون موجود چسبيده بود ... ولي از حق نگذريم اون اصلا خر خودشم ساراروحساب نميكرد ولي سارا از رو نمي رفت وهي خودش رو به اون نزديك ميكرد وعشوه ي خركي ميومد بنيامينم عين خيالش نبود وراحت غذاش رو مي خورد توي دلم بهش خنديدم وگفتم :افرين غيرت ،اقا من شرمنده ي شما شدم با اين غيرتت ، به قيصر گفته برو من هستم ...
دوباره نگاهم به سارا خورد با اين كه خواهرم بود ولي با ديدنش به شدت احساس چندشي بهم دست ميداد ... ياد حرف خانم جون افتادم كه هميشه مي گفت: كرم از خوده درخته ... واقعا هم از خود درخت بوووود...

امضای کاربر :
دوشنبه 23 مرداد 1391 - 15:51
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
تشکر شده: 1 کاربر از hapoo_6 به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: shivashiva /
ارسال پاسخبرای ارسال پاسخ ابتدا باید لوگین یا ثبت نام کنید.


پرش به انجمن :

Powered by Tem98 | Copyright © 2009 Rozblog Group